Maaliskuusta lähtien Ukrainanhätä.fi on ollut:
• mukana rahoittamassa yli 7 000 Ukrainan kansalaisen evakuoimisen sotatoimialueen kylistä
• mukana toimittamassa yli 900 tonnia humanitaarista apua: ruokaa, vaatteita, hygieniatarvikkeita, lääkeapua, yli 100 sairaalasänkyä, muita kirurgiassa tarvittavia laitteita, generaattoreita, kaminoita.
Lämmin kiitos kaikille ystäville ja keräykseen mukaantulleille osallistumisestanne. Kiitämme tuestanne kuluneena vuonna 2022. Toivotamme jokaiselle siunattua joulua ja armorikasta uutta vuotta 2023.

YK:n tietojen mukaan pakolaisia on nyt 7 278 696.
Heistä 4 040 108 on hakenut tilapäistä suojaa Euroopan alueella.
YK:n tietojen mukaan pakolaisia on saapunut Euroopan puoleisiin naapurimaihin seuraavasti:


MAA                    PAKOLAISIA                        PÄIVITETTY
Puola
:                   1 379 470                            13.9.2022
Moldova:                   90 745                            12.9.2022
Romania:                   81 158                            11.9.2022
Slovakia:                    93 384                            13.9.2022
Unkari:                       29 170                            13.9.2022

Muita Euroopan maita maita

Suomi                          38 588                            13.9.2022
Liettua                         64 950                            13.9.2022
Viro                              54 765                            13.9.2022
Latvia                           38 104                            13.9.2022
Ruotsi                          46 938                            13.9.2022

Kuinka moni palaa Ukrainaan?
Ukrainan rajajoukot olivat aiemmin kertoneet, että ihmisiä palaa maahan noin 30 000 päivässä.

Mihin ihmiset pakenevat Ukrainan sisällä?
YK:n kansainvälinen siirtolaisjärjestö IOM sanoi mukaan:

  • 27 % pakolaisista oli kotoisin Harkovan alueelta
  • 16 % Kiovasta
  • 16 % Donetskin alueelta Itä-Ukrainasta
  • 24 % ilmoitti, että heidän kotinsa oli vaurioitunut tai tuhoutunut. Yli puolet maan rajojen sisällä olevusta pakolaisista on naisia. Monet ovat erityisen haavoittuvia, koska he ovat raskaana tai heillä on pieniä lapsia, on vamma tai väkivallan uhri.

Sodasta huolimatta monet pakolaiset tahtovat palata Ukrainaan
Syitä pakolaisten paluun ainakin väliaikaisesti voi olla monia. Kylmät talviset olosuhteet lähestyvät. Sota ei todennäköisesti lopu pian. On varauduttava uusiin pakolaisaaltoihin Euroopassa. On säilytettävä kyky selviytyä uusista pakolaisista ja varmistettava, että jo vastaanottajamaissa olevat saavat edelleen tarvitsemaansa hoitoa.

Lähde: Suomen Sisäasiainministeriö kertoo, että Paras tapa auttaa yksityishenkilöitä on lahjoittaa rahaa humanitaarisille järjestöille, jotka pystyvät toimittamaan apua perille. Humanitaarisilla järjestöillä on hyvin toimivat toimitusketjut ja kokemusta toimimisesta kriisitilanteissa. Varmista, että lahjoituksesi menee sitä tarvitseville ja että keräysluvat ovat voimassa.

Varainkeräyslupa
PoHa on myöntänyt lähetysjärjestö IRR-TV ry:lle voimassa olevan rahankeräysluvan 1.1.2022 alkaen. Rahankeräyslupa on voimassa Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Varat käytetään IRR-TV:ryn sääntöjen ja keräysluvassa määriteltyyn toimintaan kotimaassa ja ulkomailla.
Luvan numero on RA/2021/1755.

Yhdessä me voimme auttaa IRR-TV on lähettänyt Ukrainaan raha-avun lisäksi ruoka-, vaate-, hygienia-, ja lääkintätarvikkeita.

Keräysvaroilla olemme tukeneet paikan päällä olevaa avustushenkilöstöä, joka palvelee muun muassa evakuoinnin, logistiikan, aineellisen, ja henkisen tuen alalla. Sodan etenemisestä johtuen asiantuntijamme arvioivat muuttuvaa humanitaarisen avun tilannetta päivittäin. Asiantuntijamme organisoivat materiaaliavun kuljettamista, varastointia ja jakelua Ukrainassa olevien logistiikkakeskusten kautta.

Lakisääteisen vastaanottotoiminnan rahoituksesta Suomessa vastaa MIGRI.  Lahjoitetuilla varoilla tuetaan Suomeen saapuvia Ukrainan pakolaisia. Tarjoamme heille esimerkiksi vaatteita, hygieniatarvikkeita, juotavaa, ruokaa ja muita perustarpeita. Lisäksi tarjoamme henkistä tukea myös kirjallisessa muodossa.